OM MINDFULNESS

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till vardagen som reducerar stress och ökar ditt fokus. När du är mindful är du medvetet närvarande.
Meditation är en del av mindfulness och ett sätt att öva sig på fokus och närvaro. Den andra delen av mindfulness är förhållningssättet i vardagen, till livet. Förhållningssätt till sig själv och andra som är öppet, förlåtande och empatiskt.
Närvaro är att medvetet välja att stanna upp, pausa och uppleva det som sker i stunden. I kropp och sinne.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • ACCEPTANS
 • INTE DÖMA
 • TÅLAMOD
 • NYBÖRJARES SINNE
 • TILIT
 • INTE STRÄVA
 • SLÄPPA TAGET
 • MEDKÄNSLA
 • TACKSAMHET

OM COMPASSION

Compassion översätts enklast som självmedkänsla även om det svenska ordet inte fullt beskriver vad compassion är.
Att ge mycket omsorg till andra kan skada dig. När vi fokuserar på andra utan att ta hand om oss själva kan destruktiva beteenden uppstå. Apati, isolering, undertryckta känslor och missbruk är några av de symtom som kan uppstå och som kallas för ”compassionfatigue”.
Självmedkänsla är en naturlig del av mindfulnessträning.

MINDFULNESS FÖRDELAR

 • Upplever mindre stress, ångest och oro
 • Förbättrar sömnvanor
 • Ökar självacceptans och kärlek
 • Minskar reaktiva reaktioner
 • Upplever större entusiasm och energi i livet

VETENSKAPLIG FAKTA

Den senaste hjärnforskningen visar att vi kan stärka våra kognitiva förmågor, något som är helt centralt för ett framgångsrikt ledarskap och ett hållbart liv.
Mer än 700 vetenskapliga artiklar och rapporter publiceras årligen om mindfulness.
För att ta del av den senaste forskningen besök: