MINDFULNESS

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till vardagen som reducerar stress och ökar ditt fokus. När du är mindful är du medvetet närvarande.
Närvaro är att medvetet välja att stanna upp, pausa och uppleva det som sker i stunden. I kropp och sinne.
Meditation är en del av mindfulness och ett sätt att öva sig på fokus och närvaro. Den andra delen av mindfulness är förhållningssättet i vardagen, till livet. Förhållningssätt till sig själv och andra som är öppet, förlåtande och empatiskt.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • ACCEPTANS
 • INTE DÖMA
 • TÅLAMOD
 • NYBÖRJARES SINNE
 • TILLIT
 • INTE STRÄVA
 • SLÄPPA TAGET
 • MEDKÄNSLA
 • TACKSAMHET

COMPASSION

Compassion översätts enklast som självmedkänsla även om det svenska ordet inte fullt beskriver vad compassion är.
Att ge mycket omsorg till andra utan att ta hand om oss själva först kan bli destruktivt.  Det kan yttra sig på många sätt, några exempel är orkeslöshet, apati, ökad isolering, undertryckta känslor och missbruk. Med specifika compassionövningar under mindfulnessträningen övas förmågan upp att se hur och när vi kan ta hand om oss själva på bästa sätt.

EFFEKTER AV MINDFULNESS

 • Upplever mindre stress, ångest och oro
 • Förbättrar sömnvanor
 • Ökar självacceptans och kärlek
 • Minskar reaktiva reaktioner
 • Upplever större entusiasm och energi i livet
Den senaste hjärnforskningen visar att vi kan stärka våra kognitiva förmågor, något som är helt centralt för ett framgångsrikt ledarskap och ett hållbart liv.
Mer än 700 vetenskapliga artiklar och rapporter publiceras årligen om mindfulness.
Läs mer om senaste forskningen: