Forskning visar att mindfulness leder till ökat välbefinnande, t ex:

  • Bättre sömn
  • Mindre påverkan av stress
  • Ökad tillit
  • Mindre reaktiva reaktioner
  • Ökad generositet
  • Större entusiasm och energi i livet
  • Mer medkänsla

Ta reda på mer

Mindfulness är numera ett erkänt forskningsområde, som ökar stadigt. Mer än 700 vetenskapliga artiklar och rapporter publiceras årligen.  För att ta del av den senaste forskningen besök:
Nya rön publiceras varje månad.