MINDFULNESS & MEDIYOGA

Kurser, föreläsningar, meditationstimme

ANLITA EN MINDFULNESS- OCH MEDIYOGAINSTRUKTÖR

Med över 8 års meditationserfarenhet lär jag ut meditation, stresshantering och mediyoga.
Med ett genuint intresse för människors hälsa förmedlar jag hur vardagen kan hanteras med mer självmedkänsla och ökad medvetenhet.  Vi stannar upp tillsammans i meditationer och följer upp med reflektioner och relevant teori. Jag håller mig alltid till vetenskapligt underbyggda teorier.
Föreläsningar och kurser på engelska och svenska.  Min bas är i Göteborg, Västra Götaland.

LJUDFILER

ETT URVAL AV MINA KUNDER