MINDFULNESS & MEDIYOGA

ANLITA EN MINDFULNESS- OCH MEDIYOGAINSTRUKTÖR

Jag lär ut meditation, stresshantering och mediyoga.
Med ett genuint intresse för människors hälsa förmedlar jag hur vardagen kan hanteras med mer självmedkänsla och ökad medvetenhet. Ibland behövs en påminnelse om att ta hand om sig själv. Vi varvar ner och stannar upp i meditationer och följer upp med reflektioner och relevant teori. Jag håller mig alltid till vetenskapligt underbyggda teorier.
Föreläsningar och kurser på engelska och svenska.

LJUDFILER

ETT URVAL AV MINA KUNDER